• Advertentie plaatsen
  • Inloggen

Bezwaarschrift of klacht

Aangeboden 7 maanden geleden door Advies MO (1975 x bekeken)

Kenmerken

Branche
Juridisch
Provincie
Drenthe

Omschrijving

Ervaart u hinder vanuit uw directe omgeving (door bijvoorbeeld bedrijven), of denkt u dit te gaan ondervinden en wilt u actie ondernemen? Of wilt u reageren tegen een beslissing van uw gemeente of de provincie? Wij kunnen u daarin ondersteunen, door onze jarenlange ervaring met de overheid.

Hieronder staan een aantal zaken genoemde, waarbij wij kunnen ondersteunen. Ook voor andere vragen of maatwerk kunt u bij ons terecht. Wij zijn gespecialiseerd op (juridisch)milieugebied, maar kunnen in overleg ook in andere zaken (richting de overheid) wellicht iets voor u betekenen.

·         Het indienen van een bezwaarschrift bij gemeente of provincie;

·         Het indienen van klachten en/of handhavingsverzoeken bij gemeente of provincie;

·         Het indienen van zienswijzen bij gemeente of provincie;

·         Het indienen van een beroepschrift (en zo nodig schorsingsverzoek) bij de Rechtbank;

·         Zo nodig voeren wij hierbij ook het verweer en stellen wij een pleitnota op. Als u in hoger beroep wit bij de Raad van State kunnen wij u hierin adviseren en ook dit ook voor u verzorgen;

·         Inzicht geven in (milieu) wetten en regels waar bedrijven zich aan dienen te houden en uw mogelijkheden in procedures;

·         Inzicht geven in (milieu) wetten en regels waar de overheid op dient toe te zien;

·         Zorgen voor de verbinding (begeleiding overleg) tussen omwonenden en bedrijven;

·         Het indienen van een principeverzoek inzake een bestemmingsplan;

·         Het opstellen van een  ruimtelijke onderbouwing;

·         Het aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming:

Zowel in het kader van de gebieds- als soortenbescherming bij de provincie en in geval van aanhaken in de Wabo-procedure bij de gemeente;

·         Het aanvragen van een hogere grenswaarde geluid of laten uitvoeren van een bodemonderzoek of uitzoeken of dit vereist is;

·         Communicatie naar het Rijk inzake inspraak in plannen (zoals bijvoorbeeld gaswinning);

·         Het verzorgen van de communicatie met de gemeente of provincie;

·         Inzicht geven in energie subsidieregelingen.

Ons werkgebied omvat in eerste instantie Drenthe, Overijssel-IJsselland, Friesland en de Noordoostpolder. Omdat we zoveel mogelijk digitaal werken kunnen wij eventueel ook opdrachten aannemen uit Overijssel-Twente, Groningen en Gelderland.

Wij zijn een kleinschalig adviesbureau zonder kantoorgebouw en hanteren daarom lage tarieven, zodat u niet voor onaangename verassingen komt te staan. Ook particulieren met een kleine beurs (die vanzelfsprekend ook recht hebben op een goede leefomgeving) kunnen wij daarom helpen.

Heeft u vragen of wilt u van onze diensten gebruik maken, neem dan (vrijblijvend) via de mail contact op en beschrijf uw wens. U hoort dan zo spoedig mogelijk of wij iets voor u kunnen betekenen.

Adviesbureau “Milieu en Omgeving”

Stuur door

n.o.t.k.

7 maanden lid van Speurders.nl
Meppel, Drenthe
  Advertentienummer: 176360104